Category: ေဗဒင္

သင္ဒီေန႔ ထီထိုးမည္ဆိုပါလ်ွင္ (၁၂.၃.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၃.၂၀၁၉) – ဆရာဇင္ေယာ္နီ

1 အဂၤါေန႔(၁၂-၃-၂၀၁၉) ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ဘုရားမွာ ကံ့ေကာ္ ၉ ၫြန္႔ လႉပါ။ ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၉ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္းနဲ႔ ၂ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။ ကံေကာင္းနိမိတ္ – ေကာင္းကင္ကို ၾကည့္ၿပီး နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ အႀကံစည္သစ္ေတြ ရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။ …

ေပါင္းဖက္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး အိမ္ေထာင္ဖက္ ေန႔နံမ်ား

ေပါင္းဖက္ဖို႔ အသင့္ဆံုး အိမ္ေထာင္ဖက္ ေန႔နံမ်ား အိမ္ေထာင္ဖက္ ဦး သာ စိန္ ပန္း ဒန္းလွကိုရွာ ဦး-သာ တနဂၤေႏြႏွင့္ ေသာၾကာ အိမ္ေထာင္ဖက္ စိန္-ပန္း အဂၤါႏွင့္ ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္ ဒန္း-လွ စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ ကို-ရွာ တနလၤာ ႏွင့္ ရာဟု အိမ္ေထာင္ဖက္ အိမ္ေထာင္ရန္ဖက္ ဓမၼာ၊ …

စေန သားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားယူ၍လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သာလ်ွင္ အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရိွပါလိမ့္မည္။ မိမိအလိုဆႏၵျပည္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဇိမ္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။မၾကာခဏ ခရီသြားရကိန္းရိွ၍ လူမ်ိဳးခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေသာ အေရာင္အဝယ္းလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ေကာင္းမည့္ႏွစ္ကာလျဖစ္သည္။ သိုေသာ္ …

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ားေတြ႔တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မေမ်ာ္လင့္ထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရရိွခံစားရမည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္းတီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ၿပိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္က်စြာ ရင္းႏွီး မ,တည္မႈ ရဲ႕ရဲ႕ဝံ့ဝံ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခိုင္မာတိက်တဲ့လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ေပ့ၿပိး ႀကီဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ …

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဘဝကို မိမိဘာသာ ကိုယ္ထူးကိုယ္းထား ကိုယ္ဖာသာကိုယ္ တစ္ကိုယ္ေတာ္႐ုန္းကန္ရမည္ႏွစ္ တစ္ပါးသူအေပၚ အားကိုယ္၍ မရတတ္ပါႏွစ္ကာလျဖစ္သည္။ အိမ္ေနခ်င္စိတ္မရိွဘဲ စိတ္ေလလြင့္ရာ ထြက္ေပါက္႐ွာၿပိး တဇြတ္ထိုးလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၿပိး ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ဘာသာတရားမ်ားမ်ားလုပ္ေပးရင္ မိမိစိတ္တည္ၿငိမ့္ၿပိး ကံေကာင္းလာပါမည္။ စီပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အယူအဆအမွားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မၾကာခဏလုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ မိသာစု၊မိတ္ေဆြ၊ပတ္ဝန္က်င္ မိမိကဘယ္ေလာက္ေစတနာႏွင့္လုပ္ေပးလုပ္ေပး ေက်းဇူးတင္မခံရပါ။အလာကားေနရင္ အမုန္းပြား၊စိတ္ညစ္ေနရမည္။ ထိုျပင္ …

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရ ေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။ မႏွစ္က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမ်ွ ယခုႏွစ္တြင္ မုခ်အဆင္ေျပမႈေလေတြ ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္။ အရာရာအေလးန္ထာၿပိး လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားပါ။ ေငြ႐ွင္၊ ေၾကး႐ွင္၊ …

အဂၤါ သားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

အဂၤါသားသမီးတို႔သည္ ယခု2019ႏွစ္တြင္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ မိမိအေပါင္းသင္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ၿပိး သီျခားေနထိုင္လိုသူမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ စိတ္အလိုမက်မႈမ်ား မၾကာခဏေတြ႔ရမည္။ ထိုအျပင္ မိမိေဒါသေၾကာင့္ မိမိဘဝထိႏွစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ *တမဂုဏ္ အဂၤါၿဂိလ္* အပုပ္နံျဖစ္၍ စိတ္ခက္ထန္ျခင္း၊ ေဒါသအမ်က္ႀကီးထြားျခင္း၊ မသမာေသာနည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ျခင္း ၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ဓားစာခံအသံုခ်မႈ၊ ျပည္နယ္အခ်ိဳ့တြင္ …

တနလၤာ သားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ား မျပည္ဝတတ္ေပ။ ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပသလို႔ရိွၿပိး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္ၾကံဳမည္။ (14-6-2019)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သိုေသာ္ အၾကံအစည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္ ထီဆုႀကီးေပါက္ႏိုင္သည္။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ (၄)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္း အဆံုး ထီးပါ။အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေဆာက္အဦးဝင္လာတတ္သည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာမည္။ …

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ တကယ္လုပ္မည္ဆိုလ်ွင္ လူအမ်ားက မိမိအထင္ႀကီး၊ ေလးစား သိပ္အံ့ၾသသြားၾကလိမ့္မည္။ထူးျခားျခား ထင္ေပၚ လာမည္။ အရာရာကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနရာဌာေနေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူး၊ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမ်ားရရိွမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားအေန႔နဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစာေပး၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။ စီးပြားေရးဂ႑ 🔹စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ေကာင္းမည္။ …